برنامه تلویزیونی Master In The House 2018

برنامه تلویزیونی Master In The House 2018

برنامه تلویزیونی Master In The House 2018

قسمت 187 کیفیت 540 اضافه شد

عنوان :  Master In The House 2018 – All The Butlers – 집사부일체
ژانر : برنامه تلویزیونی
شبکه : SBS
تعداد قسمت ها : 17
تاریخ پخش : 31 Dec 2017
روزهای پخش : یکشنبه ها
زبان : کره ای
محصول : کره جنوبی
زیرنویس : فارسی

بازیگران :

Lee Seung-gi
Lee Sang-yun
 Yook Sung-jae
Yang Se-hyeong

خلاصه داستان :

در این برنامه ابتدا زندگی روزانه چهار فرد مشهور به نمایش گذاشته میشه؛ اینکه با چه مشکلاتی در زندگی روزمرشون روبرو هستن و چه دغدغه هایی دارن. و بعد از اون به پیش کسی که استاد صداش میکنند میروند تا سبک زندگی منحصر به فرد او را یاد بگیرند…

دانلود از سرور آپلودبوی و عصر آپلود – Upera – UploadBOy

قسمت اول : آپلودبوی کیفیت 540 | عصر آپلود : کیفیت 540

قسمت دوم : آپلودبوی کیفیت 540 | عصر آپلود : کیفیت 540

قسمت سوم : آپلودبوی کیفیت 540 | عصر آپلود : کیفیت 540

قسمت چهارم : آپلودبوی کیفیت 540 | عصر آپلود : کیفیت 540

قسمت پنجم : آپلودبوی کیفیت 540 | عصر آپلود : کیفیت 540

قسمت ششم : آپلودبوی کیفیت 540 | عصر آپلود : کیفیت 540

قسمت هفتم : آپلودبوی کیفیت 540 | عصر آپلود : کیفیت 540

قسمت هشتم : آپلودبوی کیفیت 540 | عصر آپلود : کیفیت 540

قسمت نهم : آپلودبوی کیفیت 540 | عصر آپلود : کیفیت 540

قسمت دهم : آپلودبوی کیفیت 540 | عصر آپلود : کیفیت 540

قسمت یازدهم : آپلودبوی کیفیت 540 | عصر آپلود : کیفیت 540

قسمت دوازدهم : آپلودبوی کیفیت 540 | عصر آپلود : کیفیت 540

قسمت سیزدهم : آپلودبوی کیفیت 540 | عصر آپلود : کیفیت 540

قسمت چهاردهم : آپلودبوی کیفیت 540 | عصر آپلود : کیفیت 540

قسمت پانزدهم : آپلودبوی کیفیت 540 | عصر آپلود : کیفیت 540

قسمت شانزدهم : آپلودبوی کیفیت 540 | عصر آپلود : کیفیت 540

قسمت هفدهم : آپلودبوی کیفیت 540 | عصر آپلود : کیفیت 540

قسمت هجدهم : آپلودبوی کیفیت 540 | عصر آپلود : کیفیت 540

قسمت نوزدهم : آپلودبوی کیفیت 540 | عصر آپلود : کیفیت 540

قسمت بیستم : آپلودبوی کیفیت 540 | عصر آپلود : کیفیت 540

قسمت بیست و یکم : آپلودبوی کیفیت 540 | عصر آپلود : کیفیت 540

قسمت بیست و دوم : آپلودبوی کیفیت 540 | عصر آپلود : کیفیت 540

قسمت بیست و سوم : آپلودبوی کیفیت 540 | عصر آپلود : کیفیت 540

قسمت بیست و چهارم : آپلودبوی کیفیت 540 | عصر آپلود : کیفیت 540

قسمت بیست و پنجم : آپلودبوی کیفیت 540 | عصر آپلود : کیفیت 540

قسمت بیست و ششم : آپلودبوی کیفیت 540 | عصر آپلود : کیفیت 540

قسمت بیست و هفتم : آپلودبوی کیفیت 540 | عصر آپلود : کیفیت 540

قسمت بیست و هشتم : آپلودبوی کیفیت 540 | عصر آپلود : کیفیت 540

قسمت بیست و نهم : آپلودبوی کیفیت 540 | عصر آپلود : کیفیت 540

قسمت سی ام : آپلودبوی کیفیت 540 

قسمت سی و یکم : آپلودبوی کیفیت 540

قسمت سی و دوم : آپلودبوی کیفیت 540

قسمت سی و سوم : آپلودبوی کیفیت 540

قسمت سی و چهارم : آپلودبوی کیفیت 540

قسمت سی و پنجم : آپلودبوی کیفیت 540

قسمت سی و ششم : آپلودبوی کیفیت 540

قسمت سی و هفتم : آپلودبوی کیفیت 540

قسمت سی و هشتم : آپلودبوی کیفیت 540

قسمت سی و نهم : آپلودبوی کیفیت 540

قسمت چهلم : آپلودبوی کیفیت 540

قسمت چهل و یکم : آپلودبوی کیفیت 540

قسمت چهل و دوم : آپلودبوی کیفیت 540

قسمت چهل و سوم : آپلودبوی کیفیت 540

قسمت چهل و چهارم : آپلودبوی کیفیت 540

Master.In.The.House.E45.HDTV.x264.540p.mkv – 298.6 MB
Master.In.The.House.E46.HDTV.x264.540p.mkv – 305.0 MB
Master.In.The.House.E47.HDTV.x264.540p.mkv – 307.6 MB
Master.In.The.House.E48.HDTV.x264.540p.mkv – 298.4 MB

قسمت چهل و نهم : آپلودبوی کیفیت 540

All.the.Butlers.E50.540p.mkv – 306.2 MB
All.the.Butlers.E51.540p.mkv – 308.0 MB
All.the.Butlers.E52.540p.mkv – 300.9 MB
All.the.Butlers.E53.540p.mkv – 281.0 MB
All.the.Butlers.E54.540p.mkv – 299.6 MB
All.the.Butlers.E55.540p.mkv – 308.8 MB
All.the.Butlers.E56.540p.mkv – 314.6 MB
All.the.Butlers.E57.540p.mkv – 310.8 MB
All.the.Butlers.E58.540p.mkv – 310.4 MB

All.the.Butlers.E59.540p.mkv – 310.9 MB
All.the.Butlers.E60.540p.mkv – 310.3 MB

All.the.Butlers.E61.540p.mkv – 332.2 MB

All.The.Butlers.E62.540p.mkv – 327.7 MB

All.The.Butlers.E63.540p.mkv – 302.0 MB

All.the.Butlers.E64.540p.mkv – 296.7 MB
All.the.Butlers.E65.540p.mkv – 304.1 MB
All.the.Butlers.E66.540p.mkv – 295.8 MB
All.the.Butlers.E67.540p.mkv – 284.2 MB
All.the.Butlers.E68.540p.mkv – 296.1 MB
All.the.Butlers.E69.540p.mkv – 294.8 MB
All.the.Butlers.E70.540p.mkv – 291.6 MB
All.the.Butlers.E71.540p.mkv – 296.8 MB
All.the.Butlers.E72.540p.mkv – 295.8 MB
All.the.Butlers.E73.540p.mkv – 298.9 MB
All.the.Butlers.E74.540p.mkv – 298.6 MB
All.the.Butlers.E75.540p.mkv – 298.1 MB
All.the.Butlers.E76.540p.mkv – 298.0 MB
All.the.Butlers.E77.540p.mkv – 296.0 MB
All.the.Butlers.E78.540p.mkv – 297.6 MB
All.the.Butlers.E79.540p.mkv – 295.7 MB
All.the.Butlers.E80.540p.mkv – 297.9 MB
All.the.Butlers.E81.540p.mkv – 302.5 MB
All.the.Butlers.E82.540p.mkv – 310.4 MB
All.the.Butlers.E83.540p.mkv – 302.7 MB

All.the.Butlers.E84.540p.mkv – 304.1 MB
All.the.Butlers.E85.540p.mkv – 299.9 MB

قسمت هشتاد و ششم : آپلودبوی کیفیت 540

قسمت هشتاد و هفتم : آپلودبوی کیفیت 540

قسمت هشتاد و هشتم : آپلودبوی کیفیت 540

قسمت هشتاد و نهم : آپلودبوی کیفیت 540

قسمت نود : آپلودبوی کیفیت 540

قسمت نود و یکم : آپلودبوی کیفیت 540

قسمت نود و دوم : آپلودبوی کیفیت 540

قسمت نود و سوم : آپلودبوی کیفیت 540

قسمت نود و چهارم : آپلودبوی کیفیت 540

قسمت نود و پنجم : آپلودبوی کیفیت 540

قسمت نود و ششم : آپلودبوی کیفیت 540

قسمت نود و هفتم : آپلودبوی کیفیت 540

قسمت نود و هشتم : آپلودبوی کیفیت 540

قسمت نود و نهم : آپلودبوی کیفیت 540

قسمت صد : آپلودبوی کیفیت 540

قسمت 101 : آپلودبوی کیفیت 540

قسمت 102 : آپلودبوی کیفیت 540

قسمت 103 : آپلودبوی کیفیت 540

قسمت 104 : آپلودبوی کیفیت 540

قسمت 105 : آپلودبوی کیفیت 540

قسمت 106 : آپلودبوی کیفیت 540

قسمت 107 : آپلودبوی کیفیت 540

قسمت 108 : آپلودبوی کیفیت 540

قسمت 109 : آپلودبوی کیفیت 540

قسمت 110 : آپلودبوی کیفیت 540

قسمت 111 : آپلودبوی کیفیت 540

قسمت 112 : آپلودبوی کیفیت 540

قسمت 113 : آپلودبوی کیفیت 540

قسمت 114 : آپلودبوی کیفیت 540

قسمت 115 : آپلودبوی کیفیت 540

قسمت 116 : کیفیت 540

قسمت 117 : کیفیت 540

قسمت 118 : کیفیت 540 

قسمت 119 : کیفیت 540 

قسمت 120 : کیفیت 540 

قسمت 121 : کیفیت 540 

قسمت 122 : کیفیت 540 

قسمت 123 : کیفیت 540 

قسمت 124 : کیفیت 540 

قسمت 125 : کیفیت 540 

قسمت 126 : کیفیت 540 

قسمت 127 : کیفیت 540 

قسمت 128 : کیفیت 540 

قسمت 129 : کیفیت 540 

قسمت 130 : کیفیت 540 

قسمت 131 : کیفیت 540 

قسمت 132 : کیفیت 540 

قسمت 133 : کیفیت 540 

قسمت 134 : کیفیت 540 

قسمت 135 : کیفیت 540 

قسمت 136 : کیفیت 540 

قسمت 137: کیفیت 540 

قسمت 138 : کیفیت 540 

قسمت 139 : کیفیت 540 

قسمت 140 : کیفیت 540 

قسمت 141 : کیفیت 540 

قسمت 142: کیفیت 540 

قسمت 143 : کیفیت 540 

قسمت 144 : کیفیت 540 

قسمت 145 : کیفیت 540 

قسمت 146 : کیفیت 540 

قسمت 147 : کیفیت 540 

قسمت 148 : کیفیت 540 

قسمت 149 : کیفیت 540 

قسمت 150 : کیفیت 540 

قسمت 151 : کیفیت 540 

قسمت 152 : کیفیت 540 

قسمت 153 : کیفیت 540 

قسمت 154 : کیفیت 540 

قسمت 155 : کیفیت 540 

قسمت 156 : کیفیت 540 

قسمت 157 : کیفیت 540 

قسمت 158 : کیفیت 540 

قسمت 159 : کیفیت 540 

قسمت 160 : کیفیت 540 

قسمت 161 : کیفیت 540 

قسمت 162 : کیفیت 540 

قسمت 163 : کیفیت 540 

قسمت 164 : کیفیت 540 

قسمت 165 : کیفیت 540 

قسمت 166 : کیفیت 540 

قسمت 167 : کیفیت 540 

قسمت 168 : کیفیت 540 

قسمت 169 : کیفیت 540 

قسمت 170 : کیفیت 540 

قسمت 171 : کیفیت 540 

قسمت 172 : کیفیت 540 

قسمت 173 : کیفیت 540 

قسمت 174 : کیفیت 540 

قسمت 175 : کیفیت 540 

قسمت 176 : کیفیت 540 

قسمت 177 : کیفیت 540 

قسمت 178 : کیفیت 540 

قسمت 179 : کیفیت 540 

قسمت 180 : کیفیت 540 

قسمت 181 : کیفیت 540 

قسمت 182 : کیفیت 540 

قسمت 183 : کیفیت 540 

قسمت 184 : کیفیت 540 

قسمت 185 : کیفیت 540 

قسمت 186 : کیفیت 540 

قسمت 187 : کیفیت 540 

——————————————————————–

کافه دراما

——————————————————————–

دانلود زیرنویس فارسی

دانلود زیرنویس فارسی از سرور کافه دراما

قسمت اول

قسمت دوم

قسمت سوم

قسمت چهارم

قسمت پنجم

قسمت ششم

قسمت هفتم

قسمت هشتم

قسمت نهم

قسمت دهم

قسمت یازدهم

قسمت دوازدهم تا پانزدهم

قسمت شانزدهم تا سی و دوم

قسمت هشتاد و سوم و هشتاد و چهارم

تیم ترجمه بارکد

قسمت 01قسمت 02قسمت 03قسمت 04قسمت 05

قسمت 06قسمت 07قسمت 08قسمت 09قسمت 10

قسمت 11قسمت 12قسمت 13قسمت 14قسمت 15

قسمت 16قسمت 17قسمت 18قسمت 19قسمت 20

قسمت 21قسمت 21

قسمت 22قسمت 23قسمت 24قسمت 25قسمت 26

قسمت 27قسمت 28قسمت 29قسمت 30قسمت 31

قسمت 32

تیم ترجمه AirenTeam

قسمت 33قسمت 34قسمت 35قسمت 36قسمت 37

قسمت 38قسمت 39قسمت 40قسمت 43قسمت 44

قسمت 45قسمت 46قسمت 47قسمت 48قسمت 49

قسمت 50قسمت 51قسمت 52قسمت 53قسمت 54

قسمت 55قسمت 56قسمت 57قسمت 58قسمت 59

قسمت 60قسمت 61قسمت 62قسمت 63قسمت 64

قسمت 65قسمت 66:قسمت 67قسمت 68قسمت 69

قسمت 70قسمت 71قسمت 72قسمت 73قسمت 74

قسمت 75قسمت 76قسمت 77قسمت 78قسمت 79

قسمت 80قسمت 81قسمت 82قسمت 83قسمت 84

قسمت 85قسمت 86قسمت 87قسمت 88قسمت 89

قسمت 90قسمت 91قسمت 92قسمت 93قسمت 94

قسمت 95قسمت 96قسمت 97قسمت 98قسمت 99

قسمت 100قسمت 101قسمت 102قسمت 103قسمت 104

قسمت 105قسمت 106قسمت 107قسمت 108قسمت 109

قسمت 110قسمت 111قسمت 112قسمت 113قسمت 114

قسمت 115قسمت 116قسمت 117قسمت 118 قسمت 119

قسمت 120قسمت 121قسمت 122قسمت 123قسمت 124

قسمت 125قسمت 126قسمت 127قسمت 128قسمت 129

قسمت 130قسمت 131قسمت 132قسمت 133قسمت 134

قسمت 135قسمت 136قسمت 137قسمت 138قسمت 139

قسمت 140قسمت 141قسمت 142قسمت 143قسمت 144

قسمت 145قسمت 146قسمت 147قسمت 148قسمت 149

قسمت 150قسمت 151قسمت 152قسمت 153قسمت 154

قسمت 155قسمت 156قسمت 157قسمت 158

------------------------------------------------------------------

در صورت خراب بودن لینک ها در پایین صفحه قسمت نظرات اعلام کنید تا در سریعترین وقت اصلاح شود

------------------------------------------------------------------

دیدگاه خود را بگذارید

 • zahra shamshiri 9 مارس 2021

  سلام لینک همه ی قسمت ها هم خود برنامه و هم زیر نویس مشکل دارد لطفا اصلاح کنید.

  • adminمدیر 9 مارس 2021

   سلام فقط در روز میتونید ده قسمت رو اعلام کنید ک ما اصلاح کنیم همه امکانش نیست

 • Fa9ezeh 27 فوریه 2021

  قسمت ۱۰۷ زیرنویس فارسیش مشکل داره چند بار دان کردم و همش اخطار میده و باز نمیشه ممنون میشم اصلاح کنید

  • adminمدیر 27 فوریه 2021

   تست شد هیچ مشکلی نداره نمیدونم مشکلتون چیه

 • Fa9ezeh 25 فوریه 2021

  سلام لطفا قسمت ۱۰۷ هم ویدیو و هم زیرنویس رو اصلاح کنید

  • adminمدیر 25 فوریه 2021

   سلام لینک اصلاح شد زیرنویس هیچ مشکلی نداره

 • MAAL 29 آگوست 2020

  سلام فایل قسمت ۳۱ حذف شده لطفا لینکشو اصلاح کنید. ممنون

  • adminمدیر 31 آگوست 2020

   سلام اصلاح شد

 • Sara 19 ژوئن 2020

  سلام، دوستان کسی میدونه کیم هی سو توی کدوم قسمت از برنامه حضور داره؟😓😢ممنون

 • golbarg 26 آوریل 2020

  سلام کانال آیرن تا قسمت 115 زیرنویس رو قرار داده

  • adminمدیر 26 آوریل 2020

   سلام امکان جمع اوریش نیست

 • momo 28 مارس 2020

  سلام باقی زیرنویسارو کی میزارید؟؟

  • adminمدیر 28 مارس 2020

   سلام فکر نکنم باشه ما زیرنویس دیگه نمیذاریم

 • مهسا 13 ژانویه 2020

  سلام تا قسمت 99زیرنویس اومده لطفااااااا بزاریدش

  • adminمدیر 13 ژانویه 2020

   سلام زیرنویس اگه اومده همشو یکجا بدین بزاریم – جمع کردن زیرنویس این همه راحت نیست که

 • مهسا 31 دسامبر 2019

  سلام تا قسمت نود هشتم زیرنویس فارسی اومده لطفااااااا قرار بدید

  • adminمدیر 31 دسامبر 2019

   سلام امکان جمع اوری زیرنویس نیست اگه دارین بدین اضافه کنیم

 • Bahar 6 اکتبر 2019

  زیرنویس قسمت 33تا88که اومده بزارید لطفااااااا چرا زیرنویس این برنامه این شکلی میزاره واقعا حیفه سایتتون کوتاهی در حق این برنامه زیرنویس میکنه

 • Bahar 6 اکتبر 2019

  سلام لطفااااااا زیرنویس قسمت 33تا88که اومده بزارید لطفااااااا چرا زیرنویس که اومده نداشتید خواهشاااااااااا بزاریدش و بیزحمت جواب بدید

  • adminمدیر 6 اکتبر 2019

   ما جواب دادیم شما نمیخونین ببینین به پیام قبلیتون جواب دادیم

 • Bahar 1 اکتبر 2019

  سلام میشه زیرنویس سریعتر اپدیت کنید زیرنویس قسمت 33تا86بزارید چرا این برنامه اصلا تو سایت اروزش نمیکنید

  • adminمدیر 1 اکتبر 2019

   سلام زیرنویس این برنامه ترجمه نمیشه اگه بشه من ندیدم ما خود برنامه رو بروز میکنم زیرنویسش دیگه با ما نیست ما مترجم نداریم که بخوایم بروز کنیم اگه یه کانال خاصی ترجمه کنه میذاریم

 • Bahar 24 سپتامبر 2019

  سلام لطفا زیرنویس قسمت 33تا86که اومده بزارید لطفااااااا و زیرنویس مثل خود قسمت اپدیت اونرو سریع بزارید ممنون میشم

  • adminمدیر 24 سپتامبر 2019

   سلام چون کانال خاصی میذاره شما هم که میگین اومده میدونین کجاست از همونجا دانلود کنین دیگه

 • mahsa 27 آگوست 2019

  خیلی ممنون که قسمت های جدیدم گذاشتین.

  • adminمدیر 27 آگوست 2019

   خواهش

 • mahsa 26 آگوست 2019

  بقیه ی قسمت های برنامه رو نمی ذارین؟ تا قسمت 83 پخش شده.

  • adminمدیر 27 آگوست 2019

   اضافه شد

 • زهرا 3 مارس 2019

  سلام فایل دانلود قسمتهای اول تا دهش برای دانلود نیست لطفا بذارید

  • adminمدیر 4 مارس 2019

   سلام اصلاح شد

 • bahar 3 مارس 2019

  سلام لطفا قسمت50تا 58 رو با زیرنویس فارسی زودتر قرار بدید لطفا

  • adminمدیر 3 مارس 2019

   سلام اضافه شد بقیه زیرنویس فارسی ترجمه نمیشه

 • doni 1 فوریه 2019

  سلام دستتون درد نکنه
  فقط من قسمت ۹،۱۰،۱۱،۱۲ می خواستم دانلود کنم مثل اینکه پاک شده میشه لطف کنید اصلاحش کنید

  • adminمدیر 3 فوریه 2019

   سلام اصلاح شد

 • golbarg 1 ژانویه 2019

  سلام زیرنویس تا قسمت 38 اومده

  • adminمدیر 2 ژانویه 2019

   سلام ما جایی تا 38 ندیدیم ولی تا 32 اومده بود اضافه شد